वंशावळ काढण्याची जबाबदारी कुणाची-

वंशावळ काढण्याची जबाबदारी कुणाची-

अर्जदाराची स्वत:ची वंशावळ काढण्याची जबाबदारी असते.
वंशावळ ही स्वयंघोषित असते. म्हणजे अर्जदारानं स्वत:हून आपली वंशावळ लिहायची असते.

वंशावळीसाठी कुठेही अर्ज वगैरे करण्याची आपल्याला गरज नसते.

वंशावळ म्हणजे काय? वंशावळ कशी काढतात; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती